• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 4515/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 18/11/2022
Ngày ban ký: 18/11/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4515-2022_0001.pdfTệp đính kèm: 56_tt-btc.pdfTệp đính kèm: 116_nq-cp.pdfTệp đính kèm: 5965-stc.pdfTệp đính kèm: 9975_btc-hcsn.pdfTệp đính kèm: 5718-stc.pdf