• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027

Tiêu đề: Triển khai Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027
Số/Ký hiệu: 1688/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 08/05/2023
Ngày ban ký: 08/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1688.pdfTệp đính kèm: nq-03--hdnd.pdfVăn bản khác