• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 3804/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 03/10/2022
Ngày ban ký: 03/10/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: vanbangoc_46_2022_nd-cp.pdf



Tệp đính kèm: cv-3804-2022.pdf