• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2523/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 26/06/2023
Ngày ban ký: 26/06/2023
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 39_1_kh161_baovedlcanhan_ubnd.pdfTệp đính kèm: cv-2523.pdfVăn bản khác