• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022”

Tiêu đề: Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022”
Số/Ký hiệu: 2906/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29/07/2022
Ngày ban ký: 29/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022”
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2906-2022.pdfVăn bản khác