• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai Cuộc thi Đua thuyền lập trình Arduino bằng năng lượng mặt trời

Tiêu đề: Triển khai Cuộc thi Đua thuyền lập trình Arduino bằng năng lượng mặt trời
Số/Ký hiệu: 3685/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 28/11/2019
Ngày ban ký: 28/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Cuộc thi Đua thuyền lập trình Arduino bằng năng lượng mặt trời
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3685-2019-1.pdf