• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai công văn số 45/BĐĐNI-KHKD của Bưu điện tỉnh Đồng Nai về việc cung cấp dịch vụ cấp mới, cấp đổi hộ chiếu qua dịch vụ Bưu chính công ích

Tiêu đề: Triển khai công văn số 45/BĐĐNI-KHKD của Bưu điện tỉnh Đồng Nai về việc cung cấp dịch vụ cấp mới, cấp đổi hộ chiếu qua dịch vụ Bưu chính công ích
Số/Ký hiệu: 455/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14/02/2023
Ngày ban ký: 14/02/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai công văn số 45/BĐĐNI-KHKD của Bưu điện tỉnh Đồng Nai về việc cung cấp dịch vụ cấp mới, cấp đổi hộ chiếu qua dịch vụ Bưu chính công ích
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-455-2023_0001.pdfVăn bản khác