• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2043/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03/06/2022
Ngày ban ký: 03/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: vay_von22_trien_khai_qd11.pdfTệp đính kèm: cv-2043-2022.pdf