• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 975/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày ban ký: 03/04/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-975-2020-1.signed.pdfVăn bản khác