• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai các Quyết định số 03/QĐ-KTNN, 04/QĐ-KTNN và 05/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tiêu đề: Triển khai các Quyết định số 03/QĐ-KTNN, 04/QĐ-KTNN và 05/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 2020/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 25/05/2023
Ngày ban ký: 25/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai các Quyết định số 03/QĐ-KTNN, 04/QĐ-KTNN và 05/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2020.pdfTệp đính kèm: qd-05.pdfTệp đính kèm: qd-03.pdfTệp đính kèm: qd-04.pdf