• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021

Tiêu đề: Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021
Số/Ký hiệu: 5153/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 21/12/2021
Ngày ban ký: 21/12/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-5153-2021.pdfTệp đính kèm: nq-18-2021.signed.pdfTệp đính kèm: nq-19-2021.signed.pdfTệp đính kèm: nq-20-2021.signed.pdfTệp đính kèm: nq-21-2021.signed.pdfTệp đính kèm: nq-22-2021.signed.pdfTệp đính kèm: nq-23-2021.signed.pdfTệp đính kèm: nq-24-2021.signed.pdfTệp đính kèm: nq-25-2021.signed.pdfTệp đính kèm: nq-26-2021.signed.pdfTệp đính kèm: nq-38.signed.pdfTệp đính kèm: nq-39.signed.pdfTệp đính kèm: nq-40.signed.pdfTệp đính kèm: nq-42.signed.pdfTệp đính kèm: nq-44.signed.pdfVăn bản khác