• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 2012/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 01/05/2022
Ngày ban ký: 01/05/2022
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 07_2022_tt_bgddt.pdf_1.pdfTệp đính kèm: cv-2012-2022.pdfVăn bản khác