• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức tập huấn/hướng dẫn triển khai tài liệu chăm sóc mắt cho GV cấp THCS

Tiêu đề: Tổ chức tập huấn/hướng dẫn triển khai tài liệu chăm sóc mắt cho GV cấp THCS
Số/Ký hiệu: 2871/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày ban ký: 28/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức tập huấn/hướng dẫn triển khai tài liệu chăm sóc mắt cho GV cấp THCS
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2871-2022.pdf