• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2023-2024 cấp THPT và GDTX

Tiêu đề: Tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2023-2024 cấp THPT và GDTX
Số/Ký hiệu: 3832/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 20/09/2023
Ngày ban ký: 20/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2023-2024 cấp THPT và GDTX
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3832.pdfVăn bản khác