• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác chuyên môn đầu năm học 2023-2024 của các môn Vật lý, Hóa học, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT và GDTX

Tiêu đề: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác chuyên môn đầu năm học 2023-2024 của các môn Vật lý, Hóa học, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT và GDTX
Số/Ký hiệu: 3609/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 07/09/2023
Ngày ban ký: 07/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác chuyên môn đầu năm học 2023-2024 của các môn Vật lý, Hóa học, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT và GDTX
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3609.pdfVăn bản khác