• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tổ chức Hội nghị chuyên đề tổ/nhóm trưởng bộ môn Sinh học

Tiêu đề: Tổ chức Hội nghị chuyên đề tổ/nhóm trưởng bộ môn Sinh học
Số/Ký hiệu: 3624/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày ban ký: 25/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị chuyên đề tổ/nhóm trưởng bộ môn Sinh học
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3624-2019-1.pdf