• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học GDQP-AN, năm học 2019-2020

Tiêu đề: Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học GDQP-AN, năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 3655/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 27/11/2019
Ngày ban ký: 27/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học GDQP-AN, năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3655-2019-1.pdf