• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thực hiện Đề án "Tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"

Tiêu đề: Thực hiện Đề án "Tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
Số/Ký hiệu: 3939/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 26/09/2023
Ngày ban ký: 26/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện Đề án "Tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3939.pdfVăn bản khác