• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ cuối năm học 2022 - 2023

Tiêu đề: Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ cuối năm học 2022 - 2023
Số/Ký hiệu: 2574/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29/06/2023
Ngày ban ký: 29/06/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ cuối năm học 2022 - 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2574.pdf