• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023 đối với đối tượng đang làm việc tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT (trường phổ thông nhiều cấp học) và các đơn vị trực thuộc

Tiêu đề: thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023 đối với đối tượng đang làm việc tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT (trường phổ thông nhiều cấp học) và các đơn vị trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2072/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29/05/2023
Ngày ban ký: 29/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023 đối với đối tượng đang làm việc tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT (trường phổ thông nhiều cấp học) và các đơn vị trực thuộc
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2072.pdf