• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Tiêu đề: Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Số/Ký hiệu: 1311/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 12/04/2022
Ngày ban ký: 12/04/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1311-2022.pdfVăn bản khác