• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thay đổi địa điểm tập huấn CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT hòa nhập và học sinh di cư có hoàn chảnh khó khăn

Tiêu đề: Thay đổi địa điểm tập huấn CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT hòa nhập và học sinh di cư có hoàn chảnh khó khăn
Số/Ký hiệu: 934/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 20/03/2023
Ngày ban ký: 20/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thay đổi địa điểm tập huấn CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT hòa nhập và học sinh di cư có hoàn chảnh khó khăn
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-934-2023_0001.pdf