• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tập huấn Triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp TH, THCS, THPT

Tiêu đề: Tập huấn Triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp TH, THCS, THPT
Số/Ký hiệu: 3742/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 29/11/2019
Ngày ban ký: 29/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn Triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp TH, THCS, THPT
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3742-2019-1.pdf