• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tập huấn, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn môn Địa lý cấp THPT năm học 2019-2020

Tiêu đề: Tập huấn, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn môn Địa lý cấp THPT năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 3743/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 29/11/2019
Ngày ban ký: 29/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn môn Địa lý cấp THPT năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3743-2019-1.pdf