• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tập huấn cho CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT học hòa nhập và HS di cư có hoàn cảnh khó khăn

Tiêu đề: Tập huấn cho CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT học hòa nhập và HS di cư có hoàn cảnh khó khăn
Số/Ký hiệu: 844/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 10/03/2023
Ngày ban ký: 10/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn cho CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT học hòa nhập và HS di cư có hoàn cảnh khó khăn
File đính kèm: Tệp đính kèm: ds_cu_dai_bieu_tham_du_th.xlsxTệp đính kèm: cv-844-2023_0001.pdfVăn bản khác