• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục STEM, hướng nghiệp trong trường THPT, đơn vị GDTX

Tiêu đề: Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục STEM, hướng nghiệp trong trường THPT, đơn vị GDTX
Số/Ký hiệu: 339/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 06/02/2023
Ngày ban ký: 06/02/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục STEM, hướng nghiệp trong trường THPT, đơn vị GDTX
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-339-2023_0001.pdf