• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục STEM, hướng nghiệp trong trường THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

Tiêu đề: Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục STEM, hướng nghiệp trong trường THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018
Số/Ký hiệu: 341/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 06/02/2023
Ngày ban ký: 06/02/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục STEM, hướng nghiệp trong trường THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-341-2023_0001.pdf