• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tăng cường sử dụng Chữ ký số

Tiêu đề: Tăng cường sử dụng Chữ ký số
Số/Ký hiệu: 1289/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 06/04/2023
Ngày ban ký: 06/04/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường sử dụng Chữ ký số
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1289-2023_0001.pdfVăn bản khác