• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tạm dừng tổ chức họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

Tiêu đề: Tạm dừng tổ chức họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018
Số/Ký hiệu: 771/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 16/03/2020
Ngày ban ký: 16/03/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tạm dừng tổ chức họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-771-2020-1.signed.pdf



Văn bản khác