• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ của cán bộ quản lý trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đến khi nghỉ hưu

Tiêu đề: Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ của cán bộ quản lý trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đến khi nghỉ hưu
Số/Ký hiệu: 721/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/08/2022
Ngày ban ký: 16/08/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ của cán bộ quản lý trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đến khi nghỉ hưu
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-721-2022.pdf