• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ

Tiêu đề: Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ
Số/Ký hiệu: 37/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 13/01/2023
Ngày ban ký: 13/01/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-37-2023_0001.pdf