• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo, quản lý các Trường trung học phổ thông công lập và đơn vị trực thuộc năm học 2021 - 2022

Tiêu đề: Quyết định Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo, quản lý các Trường trung học phổ thông công lập và đơn vị trực thuộc năm học 2021 - 2022
Số/Ký hiệu: 716/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/08/2022
Ngày ban ký: 16/08/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo, quản lý các Trường trung học phổ thông công lập và đơn vị trực thuộc năm học 2021 - 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-716-2022.pdf