• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Tiêu đề: Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Số/Ký hiệu: 36/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 13/01/2023
Ngày ban ký: 13/01/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-36-2023_0001.pdf