• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Tiêu đề: Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
Số/Ký hiệu: 541/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 17/05/2023
Ngày ban ký: 17/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-541.pdf