• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường học đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp

Tiêu đề: Quyết định Về việc ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường học đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp
Số/Ký hiệu: 42/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 17/01/2023
Ngày ban ký: 17/01/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường học đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-42-2023_0001.pdf