• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Quyết định Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 561/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/05/2023
Ngày ban ký: 18/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-nganh-gddt-2023.pdfTệp đính kèm: qd-561.pdfVăn bản khác