• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Quyết định phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019 - 2020

Tiêu đề: Quyết định phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019 - 2020
Số/Ký hiệu: 80/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 10/01/2020
Ngày ban ký: 10/01/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019 - 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: 5_qd-80_pheduyetduandatgia.pdf