• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Pê duyệt Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tại nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh

Tiêu đề: Quyết định Pê duyệt Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tại nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh
Số/Ký hiệu: 966/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 05/04/2023
Ngày ban ký: 05/04/2023
Loại văn bản: Văn bản ngành
Trích yếu: Quyết định Pê duyệt Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tại nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh
File đính kèm: Tệp đính kèm: b63523a7-5cd3-ed11-83ef-00505688ec67_1_2.pdfTệp đính kèm: b63523a7-5cd3-ed11-83ef-00505688ec67_1_1.pdfVăn bản khác