• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Ban hành Quy chế thẩm định Chương trình giáo dục kỹ năng sống của các doanh nghiệp, các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Quyết định Ban hành Quy chế thẩm định Chương trình giáo dục kỹ năng sống của các doanh nghiệp, các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 333/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 07/04/2023
Ngày ban ký: 07/04/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế thẩm định Chương trình giáo dục kỹ năng sống của các doanh nghiệp, các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-333-2023_0001.pdf