• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2023

Tiêu đề: Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2023
Số/Ký hiệu: 806/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 29/08/2022
Ngày ban ký: 29/08/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-806-2022.pdf