• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 và lớp 10 trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 và lớp 10 trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 733/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày ban ký: 14/09/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 và lớp 10 trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-733-2020-1.pdf