• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Phát động tham gia triển lãm, giới thiệu các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tiêu đề: Phát động tham gia triển lãm, giới thiệu các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 3477/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28/08/2023
Ngày ban ký: 28/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phát động tham gia triển lãm, giới thiệu các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 41_1_kehoachtuanlecds_208_ubnd.pdfTệp đính kèm: 41_2_dangkythamgiasukien_stttt.pdfTệp đính kèm: cv-3477.pdfVăn bản khác