• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Ngưng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường và tổ chức việc học hai buổi/ngày cho học sinh

Tiêu đề: Ngưng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường và tổ chức việc học hai buổi/ngày cho học sinh
Số/Ký hiệu: 3578/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày ban ký: 15/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Ngưng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường và tổ chức việc học hai buổi/ngày cho học sinh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3578-2022.pdf