• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trong năm 2020

Tiêu đề: Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trong năm 2020
Số/Ký hiệu: 3055/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày ban ký: 30/09/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trong năm 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3055-2019.signed.pdfVăn bản khác