• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư TW Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 (khóa XI)

Tiêu đề: Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư TW Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 (khóa XI)
Số/Ký hiệu: 3984/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 12/12/2019
Ngày ban ký: 12/12/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư TW Đảng về việc tiếp tục thực hiện Ng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3894-2019-1.pdfVăn bản khác