• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học, thực hiện Thông tư 33/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT

Tiêu đề: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học, thực hiện Thông tư 33/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT
Số/Ký hiệu: 2953/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/09/2019
Ngày ban ký: 18/09/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học, thực hiện Thông tư 33/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2953-2019.signed.pdfTệp đính kèm: dinh-kem-cv2953.pdfVăn bản khác