• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) và 47 năm thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) và 47 năm thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2708/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/07/2022
Ngày ban ký: 18/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) và 47 năm thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2708-2022.pdfVăn bản khác