• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tiêu đề: Kế hoạch Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành
Số/Ký hiệu: 3863/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 21/09/2023
Ngày ban ký: 21/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3863.pdfVăn bản khác