• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo viên dạy hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2022- 2023

Tiêu đề: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo viên dạy hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2022- 2023
Số/Ký hiệu: 3482/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09/09/2022
Ngày ban ký: 09/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo viên dạy hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2022- 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3482-2022.pdf