• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, THPT và GDTX nhằm nâng cao năng lực thiết kế, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh năm 2022

Tiêu đề: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, THPT và GDTX nhằm nâng cao năng lực thiết kế, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh năm 2022
Số/Ký hiệu: 2903/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 29/07/2022
Ngày ban ký: 29/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, THPT và GDTX nhằm nâng cao năng lực thiết kế, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả giáo dục Khoa học, Công ng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2903-2022.pdf